Het eigene van de macht is beschermen ( Pascal)

Duurzaamheid

De gemeente voert vele taken uit betreffende het milieu. Aandacht in deze voor het motiveren van de inwoners om hun eigen verantwoordelijkheid te kennen en te nemen, is van groot belang. Naast een positieve houding is ook zelf bewust milieuvriendelijk handelen noodzakelijk. Binnen meerjarenplannen, verdient milieu uitdrukkelijk alle aandacht te krijgen en beter verbonden te worden met gezondheid en welzijn.

De VSP gelooft in duurzaamheid als een noodzakelijke en wenselijke ontwikkeling voor nu en in de toekomst. Een evenwichtige verdeling van aandacht voor sociale, ecologische en economische waarden is een voorwaarde voor een duurzame samenleving. De ideale samenleving is volgens de VSP een duurzame samenleving die voorziet in de behoefte van iedereen; zowel nu als in de toekomst. Elk individu en elke organisatie draagt op eigen wijze bij aan het in stand houden en verder ontwikkelen van deze balans. Deze balans zorgt er voor dat de samenleving zich op een evenwichtige wijze kan blijven ontwikkelen.

Sociale duurzaamheid

Sociaal gaat over relaties, solidariteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen mensen, de kracht van de gemeenschap staat centraal.

Duurzaamheid staat voor de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van de leefomgeving. Natuur, milieu, energie en klimaat Een sociaal duurzame aanpak richt zich op het stimuleren,versterken enontwikkelen van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezond Nieuwegein zijn duurzaam.