Het eigene van de macht is beschermen ( Pascal)

Financiën

De financiële situatie van de stad verdient  meer aandacht. De ontwikkelingen van de vermogenspositie dienen nader onderzocht te worden.

Acht jaar geleden was Nieuwegein een stad met grote financiële reserves. Het achter ons liggend beleid heeft er voor gezorgd dat de vermogenspositie van Nieuwegein verzwakt is. Daar kwamen gebouwen en voorzieningen voor terug. Dit betekent wel meer aflossing, veel leningen en het betalen van rente  in plaats van voorzieningen betalen uit rente-inkomsten.

De kwaliteit van onze voorzieningen komt zodoende onder druk te staan. Nieuwe plannen voor stadsontwikkeling en het gepresenteerde plan OOB 2013 zijn weer voorbeelden van projecten die op zoveel aannames gebaseerd zijn, dat er geen enkele garantie is dat we onze financiële positie nog niet verder uithollen. Kalmpjes aan dus.