Het eigene van de macht is beschermen ( Pascal)

Groen

De VSP ziet groenaanleg als een investering voor de toekomst. Het is belangrijk dat bij de bouw van huizen ook meer groen wordt aangelegd. De kwaliteit van de leef- en woonomgeving en van het vestigingsklimaat kan daarmee op peil worden gehouden of op peil worden gebracht.
 
Groen wordt om verschillende redenen gewaardeerd. Het stimuleert beweging  en doordat het bepaalde geuren, kleuren, klanken, vormen en associaties biedt,  kan het de geestelijke gezondheid bevorderen. Ook verbetert groen het leefklimaat door  bijvoorbeeld de productie van zuurstof en het tegengaan van te hoge temperaturen.  Een goede toepassing van bomen, struiken- en planten werken in het stedelijk gebied  bij drukke verkeersaders als een luchtfilter dat volautomatisch en voor niets hoge concentraties  fijn stof, stikstofdioxide, ozon  en andere verontreinigingen uit de lucht verwijdert

De aanwezigheid van deze concentraties die de Europese normen te boven gaan, heeft grote gevolgen voor gezondheid en economie.  Bomen geven beschutting tegen wind en zon.  Bomen zijn een inspiratiebron voor artistieke creativiteit.  Bomen hebben een cultuurhistorische functie: ze maken de geschiedenis van een plaats zichtbaar,  en zijn soms een tastbare herinnering van een historische situatie. Bomen zijn een symbool voor groei en  geven energie. Bomen hebben tot slot een economische waarde. De aanwezigheid van bomen,  en dan vooral oudere bomen, verhoogt de economische waarde van onroerend goed.