Het eigene van de macht is beschermen ( Pascal)

Mantelzorgers en Vrijwilligers moeten ondersteunt worden

Full time mantelzorgers moeten  ondersteund worden. Aandacht moet besteed worden aan de financiële consequenties van hun trouwe diensten. Dit betreft bijvoorbeeld hun pensioenvoorziening en inkomen. Vereenzaming door hun totale focus op de persoon van hun aandacht moet voorkomen worden.

Een programma voor vrijwilligers dat naast werving ook ondersteuning, controle en motivatie biedt is essentieel. De coördinatie rondom de verschillende vrijwilligersorganisaties, hun taken en activiteiten, moet verbeterd worden.