Het eigene van de macht is beschermen ( Pascal)

Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement gaat over bewust transport- en vervoer over de weg en helpt de beschikbare (weg) capaciteit goed te benutten.Het doel is minimale uitstoot van schadelijke stoffen. De belangrijkste veroorzakers van de uitstoot van deze giftige stoffen zijn in binnenstedelijk gebied auto, bus- en vrachtverkeer. Bijkomende ongewenste effecten zijn een slechtere luchtkwaliteit, geluidhinder, een mindere bereikbaarheid van voorzieningen, aantasting van de gezondheid en een vermindering van de leefbaarheid in de leefomgeving.

Met de inzet van mobiliteitsmanagement voor transport van goederen,personen van bedrijven en verkeersstromen wordt de omvang van deze ongewenste effecten voor inwoners gereduceerd.