Het eigene van de macht is beschermen ( Pascal)

Stad op orde

In dit kader is al veel werk verricht.  Daarvoor  is verhoudingsgewijs veel geld beschikbaar gesteld. Toch dienen trottoirs en verlaagde drempels nog steeds goed gecontroleerd en verbeterd te worden met name voor rolstoel- rollatorgebruik en voor mensen met kinderwagens en slechtziende mensen. De WMO-raad moet proactief toezien dat de benodigde voorzieningen voor dit deel van de Nieuwegeinse bevolking goed geregeld blijft.