Het eigene van de macht is beschermen ( Pascal)

Gevoel van veiligheid en technische veiligheid

Gevoel van Veiligheid

Een groeiend aantal  senioren, maar ook jonge mensen voelt zich in de avond, maar ook overdag niet veilig. De VSP wil dat de veiligheid serieus aangepakt wordt door middel van goed en zorgvuldig beleid en het beschikbaar stellen van bijbehorende middelen. De rapportage over veiligheidsgevoel van inwoners moet volledig en doorzichtig zijn. Het simpel weer geven van statistieken als resultaat van enquêtevragen, kan een beeld veroorzaken dat niet met de werkelijkheid van de burger overeenkomt.

Technische veiligheid

Veiligheid moet alle daarbij behorende aspecten omvatten. Dat betreft dus niet alleen de straat en het verkeer maar ook  bij het werken, bij transport, inclusief die op het water, bij het uitvoeren van industriële processen, bij opslag,  reparatie, bouwen en verbouwen, bij benzinestations, enz. enz. Bijna alles is omringd door regels en controles daarop. Die moeten dus ook uitgevoerd worden.

De gemeente Nieuwegein is aangesloten bij meerdere veiligheidsactiviteiten op regionaal niveau. Waar deze activiteiten op het gebeid van planning en ontwikkeling zeker hun voordelen opleveren, blijft de gewone dagelijkse gang  van zaken toch vooral een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Van regionale brandweer en regionale politie tot veiligheidsregio enz. het zijn allemaal nuttige  ontwikkelingen. Maarwe moeten er op toezien dat onze eigen veiligheid wel degelijk verzekerd is en blijft.