Het eigene van de macht is beschermen ( Pascal)

Woon mobiliteit, welzijn en zorg

De doorstroming in de woningmarkt, ook woonmobiliteit genoemd, moet vergroot worden. Dit verhoogt de woonkwaliteit en lost problemen op voor bewoners die in een ongeschikt huis wonen. Ook levert dit een belangrijke bijdrage aan het gevoel van welzijn en kan uiteindelijk ook de gezondheid verbeteren. Financiële oorzaken, gebrek aan geschikte alternatieven en een soms rigide toewijzingssysteem vormen de grootste uitdaging voor het verbeteren van het systeem.

Niet kunnen verhuizen betekent soms dure aanpassingen aan de grotere woning. Ruimere woning die niet vrijkomen, blokkeren de woon carrière van grote gezinnen. Ouderen moeten dus makkelijker hun woning kunnen verruilen voor een geschiktere woning. Hen ook financieel tegemoet  komen bij het zoeken naar een geschiktere woning moet bevorderd worden zeker wanneer de vrijkomende woning geschikt is voor grote gezinnen.                                                 

Recente initiatieven van het college rondom het bouwen voor senioren zijn goed. Maar kwantitatief  zijn de mogelijkheden nog te beperkt. Ook is de leeftijdsbeperking voor starters  niet correct. Het is volgens de wet  mogelijk om senioren een starterwoning te laten kopen en hen te laten profiteren van de regelingen die daarbij horen. Het vrijkomen van een  groot huurhuis zou daarbij een extra stimulans mogen opleveren.