Het eigene van de macht is beschermen ( Pascal)

Zorg en Welzijn

De kwaliteit van zorg en welzijn! 

Wonen, welzijn en zorg zijn met elkaar verbonden. Fijn wonen voelt prettig, geeft rust en ook ruimte om juist naar buiten te gaan en mee te doen aan sport en de activiteiten in de buurt of wijk. School prestaties kunnen er positief doorbeïnvloed worden. Een passend inkomen doet dat natuurlijk ook. Zorgen en frustraties bevorderen het tegenovergestelde. In het kader van  de veranderingen en bezuinigingen die nu plaats vinden, is het noodzakelijk om vooral  voor de alleroudsten onder ons een degelijk systeem te ontwikkelen dat hen begeleid en activeert. De vele mogelijkheden die nu aangeboden worden, gaande van domotica tot welzijn op recept, van ontmoetingen en wandeltochten, van koffieochtenden  tot huisbezoek, enz., kennen nog geen samenhang. Terwijl het eigenlijke wonen binnen al die activiteiten nog onvoldoende aandacht krijgt.

Het totale kostenplaatje is evenmin duidelijk. Zo zou meer geld en middelen besteden aan welzijn, zorgkosten kunnen verminderen. Maar dat is mede dankzij alle schotten tussen de diverse activiteiten nog steeds een onoverzichtelijk gebied. De VSP zou dit gegeven in de komende periode tot een project willen omvormen. Dat lijkt des te noodzakelijker omdat de financiën zoals vroeger beschikbaar voor de “maakbare samenleving” voorlopig niet meer beschikbaar zijn. Roeien met de riemen die we hebben wordt dus de opgave. Maar de mogelijkheden zijn nog altijd ruimschoot voor handen om toch  goede zorg en welzijn te leveren. Wanneer we het maar samen doen!

Organisatie van zorg, welzijn, integratie, jeugd- en ouderenwerk

Er zijn vele activiteiten in bovengenoemd kaders, aangeboden door vrijwilligers- en commerciële organisaties. In deze tijd van schaarste is er een groeiende concurrentie tussen de verschillende organisaties. In veel gevallen zijn ze ( mede) afhankelijk van hulp en of subsidie van de gemeente. De leidende rol van de gemeente dient strakker gedefinieerd te worden.

Wie zijn er ambtelijk verantwoordelijk voor de organisatie? Wie definieert de taken waarvan de gemeente gebruik wil maken? Welke organisaties kunnen die taken het beste uitvoeren en hoe moeten ze met elkaar samenwerken? Wat zijn de kosten en opbrengsten? Hoe controleren we de resultaten? Laat het nieuwe college daar een echt project van maken.

Wijknetwerken, jeugdgezondheidszorg  en het jeugdwerk

De functies en verantwoordelijkheden van wijknetwerken moeten nog steeds beter gedefinieerd worden. Dit geldt ook  voor de jeugdgezondheidszorg en het jeugdwerk. Daarbij moeten verantwoordelijkheden en controle niet vergeten worden. Het is belangrijk om de jeugd hier zelf bij te betrekken. Activiteiten die vanuit de jongeren zelf worden geïnitieerd, dienen serieus bekeken te worden en desgewenst adequaat  ondersteund. Verder is het onze taak jongeren de middelen aan te dragen zelf iets te doen tegen alcohol- en drugsmisbruik en voor een gezonde leefstijl..